Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Dåliga matvanor största riskfaktorn för ohälsa
  Dåliga matvanor största riskfaktorn för ohälsa

  Den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige idag är dåliga matvanor, uppger Livsmedelsverket i ett  pressmeddelande den 22 februari 2018. Det finns fler aspekter som påverkar våra matvanor och därigenom vårt dagliga intag av vitaminer och mineraler. Läs mer om vad som kan bidra till hälsovinst och bättre livskvalitet.

  Under de senaste 30 åren har mycket förändrats vad gäller bland annat utbud, pris, tillgänglighet, marknadsföring, portionsstorlekar och sociala normer som sammantaget har lett till en förändrad matkonsumtion. Ohälsosamma matvanor, såsom ett lågt intag av frukt och grönsaker samt ett högt intag av salt, är bland de främsta riskfaktorerna för sjukdomsbördan i Sverige uppger Folkhälsomyndigheten. I vårt nutida samhälle med stressade vardagar och sömnlösa nätter finns det gott om fallgropar - det är lätt att ta till genvägar i kosten vilket kan ge problem, eftersom kroppen kan luras på viktiga näringsämnen som den behöver. 
   

  Kosttillskott dominerar

  Det kan finnas många anledningar till att människor medvetet eller omedvetet väljer bort saker från kosten. Med kosttillskott har du dock möjlighet att täcka de områden där du kan tänkas sakna näringsämnen. 

  Försäljningsstatistiken av egenvård i Sverige visar att kosttillskott och vitaminer fortfarande dominerar egenvårdsmarknaden med 57% marknadsandelar enligt Svensk Egenvård's rapport för 2017. Uppgifterna sammanställdes utifrån alla försäljningskanaler som apotek, hälsobutiker, postorder med flera.

  Hur säkra ett tillräckligt dagligt intag?

  Vissa ämnen kan vara mindre lätt att få tillräckligt av via kosten, framförallt om ett eller flera livsmedel väljs bort av olika anledningar.

  • Om du inte äter tillräckligt med fisk, är fiskoljekapslar ett bra sätt att säkra intaget av de livsviktiga Omega 3-fettsyrorna.

  • Här i Sverige är marken fattig på grundämnet/mineralet selen och vegetabilier odlade i Sverige har därför låga selenhalter. Selen finns i nästan all mat men halterna varierar och de livsmedel som innehåller mest selen är fisk, inälvsmat, mjölk, ost och ägg. För att säkra sitt intag av selen kan ett tillskott av mineralet vara en tillgång.

  • Uppemot 90 procent av vårt D-vitamin bildas med hjälp av solens strålar när de träffar vår hud. Mängden D-vitamin som bildas beror bland annat på faktorer som livsstil, hudfärg, ålder, årstid, tid på dagen, geografiskt läge, molnighet, luftföroreningar och solskyddskräm. Vistas man  mycket inomhus eller är noga med att skydda sig mot solens strålar minskar det naturliga ”intaget” av vitaminet och ett kosttillskott med D-vitamin kan vara på sin plats.

   

  Förbättrad livskvalitet

  Forskning har påvisat att det kan löna sig att komplettera kosten med vissa näringsämnen. Som ett exempel publicerade svenska forskare år 2013 en studie (KiSel-10) i International Journal of Cardiology, där hälften av deltagarna tilldelades selen (SelenoPrecise) och coenzym Q10 (Bio-Qinon Active Q10) och den andra hälften fick placebo. Det visade sig att de personer som tog de aktiva tillskotten förbättrade livskvaliteten på ett antal områden.
  I undersökningen deltog 443 äldre svenska män och kvinnor.