Fri frakt

Brist på viktigt ämne kan försämra mäns spermiekvalitet

Sedan 1970-talet har antalet spermier hos västerländska män mer än halverats. Nyligen träffades världsledande experter på manlig fortplantning i Stockholm för att diskutera kvaliteten på mäns spermier, vilken minskar dramatiskt. Läs mer om undersökningen och upptäck en livsnödvändig mineral, som kan bidra till normal spermatogenes.

Det går åt fel håll gällande kvaliteten hos mäns spermier, säger forskare. För ett år sedan visade en genomgång av 185 studier från hela världen på en dramatisk nedgång av kvaliteten på sädesvätskan – och att den tog fart på 1980-talet. Undersökningen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update. Stefan Arver, överläkare och chef för Anova vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge menar att kunskapen om orsaken till den stora nedgången ännu är för dålig och att det behövs mer forskning över hela världen.    – Vi har dock ännu inte sett något större påverkan på mäns fruktsamhet, men nedgången sedan 1970-talet kan få stora effekter i framtiden och det är effekter som vi i dag inte vet något om, säger Stefan Arver i en artikel i Dagens Nyheter 11 juni 2018.

Försämrad spermiekvalitet är ett stort problem

Män i dag har bara hälften så många spermier som för 40 år sedan. Fortsätter trenden kan det leda till människans utrotning, enligt en av forskarna som kartlagt det dramatiska fallet. Men att spermieantalet bland män minskat är inget nytt i sig, enligt den israeliska forskaren Hagai Levine, utan det är graden av minskningen som är oroväckande.

Detta ämne behöver män för att bilda spermier

Intressant att veta är att selen, som är en livsnödvändig mineral, kan bidra till normal spermatogenes, dvs. normal bildning av spermieceller. Selen är ett grundämne i jorden, dock innehåller jordbruksmarkerna i Europa låga nivåer av detta viktiga näringsämne. Sveriges jordar är fattiga på selen vilket innebär att vegetabilier odlade här har innehåller låga halter - för lite selen i marken innebär för lite selen i våra livsmedel.

Så här får du mest selen

Hur kan man då tillgodose en god tillgång av selen i sitt näringsintag? Selen från tabletter med organisk selenjäst kan kroppen lätt absorbera och nyttja. 88,7% av seleninnehållet i Pharma Nords patenterade organiska selenjäst SelenoPrecise absorberas i kroppen och 74% av den absorberade mängden selen kvarhålls i kroppen. SelenoPrecise är unikt eftersom det liknar de olika selen-föreningar som vi får från selenrik mat. Preparatet består av små, runda vita tabletter med 200 mikrogram organiskt selenjäst.

Läs mer om SelenoPrecise

Andra nyheter