Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Forskningsdatabasen - Pharma Nords fundament

  Pharma Nords forskningsavdelning är alltid i framkant med den senaste internationella forskningen om nutrition. Vetenskapliga studier och artiklar är noggrant registrerade och katalogiserade i den mest omfattande forskningsdatabasen i branschen och omfattar för närvarande fler än 9000 vetenskapliga referenser. Ett betydande antal av dessa studier har genomförts med hjälp av Pharma Nords egna produkter. Forskningsdatabasen revideras kontinuerligt när nya studier av relevans för Pharma Nords preparat publiceras. Forskningsavdelningens bibliotek är ett viktigt verktyg för att utveckla nya produkter och förbättra befintliga.

  Forskningsdatabasen

  Pharma Nords arkiv

  Över 350 publicerade studier med Pharma Nords produkter

  Förutom de många vetenskapliga artiklar och studier som används av Pharma Nord som en bas för att utveckla nya produkter och förbättra eller uppdatera dem som redan finns har företaget över 350 publicerade studier som genomförts med egna produkter. Denna forskning är hörnstenen i hela dokumentationen som är så avgörande för framgången med Pharma Nords produkter. Nya titlar läggs kontinuerligt till databasen.
   

  Vetenskaplig utveckling

  Under årens lopp har Pharma Nord etablerat ett omfattande internationellt nätverk av forskare inom områden som kardiologi, onkologi, odontologi, kirurgi, näringsteknik och flera andra. Detta samarbete, och den pågående dialogen med forskare, är ett mycket viktigt verktyg för att utveckla våra produkter.
   

  Pharma Nord och hjärtforskning

  Pharma Nord stöder aktivt vetenskap i sina ansträngningar att hitta nya behandlingar för hjärtsjukdomar, särskilt sådana terapier som syftar till att öka livskvaliteten hos människor som på grund av hög ålder eller sjukdom lider brist på coenzym Q10. Bland annat ingick Pharma Nords preparat i den svenska KiSel-10 studien där tillskott av Q10 och selen gavs till friska äldre personer och Q-Symbio, en stor multinationell studie med Q10. Båda studierna genomfördes med enastående resultat.

  Dessutom ger det faktum att preparatet har funnits på marknaden i över 20 år goda säkerhetsdata för produkten.

  Pharma Nord och cancerforskning

  Kampen mot cancer är ett av de mest utmanande områdena i medicinsk vetenskap. Pharma Nord deltar aktivt i den internationella forskningen inom cancerprevention och behandling. Ett av de största och mest ambitiösa planerade  forskningsprojekten någonsin på detta område är den internationella PRECISE-studien. Pharma Nord levererade både preparat och placebo-tabletter till PRECISE-pilotstudien. PRECISE-studien som skulle omfatta 35.000-40.000  testpersoner från Danmark, Sverige och England har ännu inte finansierats.

  Pharma Nord har även levererat produkter till en stor multicenterstudie av patienter med urinblåsecancer där patienter från center i Belgien, Frankrike och England ingick.
   

  Referenspreparat

  Tack vare sin goda och väl dokumenterade biotillgänglighet är Pharma Nords coenzym Q10 referensprodukt för the International Coenzyme Q10 Association och har testats i fler än 100 studier. Denna forskning är en av de främsta anledningarna till att preparatet kan dokumentera så hög biotillgänglighet. Dessutom ger det faktum att prepareringen har funnits på marknaden över 25 år goda säkerhetsdata för produkten.

  Konferenser & symposier

  Inom vissa områden är mängden ny vetenskap så stor att det lönar sig ordna regelbundna symposier, där forskare från hela världen samlas för att presentera de senaste vetenskapliga genombrotten. Pharma Nord är ofta medarrangör eller värd för sådana event. Hittills har vetenskapliga symposier och konferenser arrangerats inom forskningsområden som Q10, CLA och selen.

  Konsumenternas erfarenheter

  Konsumenterna har mycket erfarenheter av våra produkter och detta är av ovärderlig betydelse för våra befintliga och framtida produkter. Även om konsumenternas upplevelse inte kan klassas som "vetenskaplig dokumentation" ger de ändå en fingervisning om vilken effekt preparaten har och att de generellt är säkra att använda på kort eller lång sikt. Av denna anledning betraktar Pharma Nord varje typ av feedback från konsumenterna som något av mycket stort värde och uppmuntrar aktivt konsumenterna att kontakta Pharma Nord och berätta om sina upplevelser.