Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Är vi nära att lösa åldrandets gåta?
  Forskare från Stockholms universitet kan möjligen vara en av förklaringarna till varför kroppens celler åldras på spåret.  Men går det att sakta ner processen?  En stor svensk undersökning från 2013 kan också ge några svar. Läs om de spännande forskningsresultaten här.
   
  En nyligen publicerad studie från Stockholms universitet kan föra vetenskapen ett steg närmare förklaringen till varför vi åldras. De svenska forskarna har upptäckt att celler försvagas över tid eftersom cellorganeller (liknande kroppens organ) gradvis förlorar förmågan att utföra de uppgifter som håller cellerna friska. Forskare tror det kan leda till demens, neurologiska sjukdomar och andra typer av degeneration.

  Bevara livskvaliteten på äldre dar

  Intressant nog publicerades redan år 2013 en annan svensk banbrytande studie gjord på äldre människor av forskare från Linköpings universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Här visade forskarna att när man gav två preparat till för övrigt friska men åldrande män och kvinnor hade de lättare att hålla igång och de kände sig friskare - trots sin höga ålder.

  Selen och Q10

  Studien, som heter KiSel-10 och är publicerad i International Journal of Cardiology, har fått forskare runt om i världen att intressera sig för de två substanserna som användes i studien. En var Coenzyme Q10 (Bio-Qinon Active Q10 Gold) och den andra var organisk selenjäst (SelenoPrecise). Hälften av de äldre  fick de aktiva preparaten och den andra hälften gavs preparat utan verkan (placebo).


  Stödjer vitala funktioner

  Det är känt att selen hjälper till att stödja vitala kroppsfunktioner som immunsystemet och ämnesomsättningen. Man har funnit att coenzym Q10 finns naturligt inuti cellens mitokondrier, vilka är små "energikraftverk" som producerar den energi som behövs för att cellerna ska hålla sig starka och funktionsdugliga.
   

  Hjälp till cellens energikraftverk

  Det var också mitokondrierna som forskarna från Stockholms universitet fokuserade på i sin helt nya studie. Mitokondrier tillhör gruppen organeller, vilka är strukturer med exakta metaboliska funktioner i cellen. Forskarna betonade att organeller i åldrande celler gradvis blir sämre på att utföra sina uppgifter, så utmaningen kanske är att hjälpa mitokondrierna att fungera optimalt så länge som möjligt.
   
   
  Läs mer om Bio-Qinon Active Q10  Gold


  Här kan du läsa om KiSel-10 : https://www.pharmanord.se/news/ny-vetenskaplig-upptackt-har-ar-receptet-for-livskvalitet-pa-aldre-dar

  Här kan du läsa om den nya studien från Stockholms universitet: https://www.forskning.se/2018/05/10/pa-vag-att-losa-aldrandets-gata/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis