Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Kämpar du med att kontrollera ditt blodsocker?
  Då skulle du kanske pröva marknadens bästa kromtillskott, Bio-Chrom.

  Många timmars dokumentationsarbete, studier och en god portion envishet har resulterat i att vi nu kan lansera den nya produkten, Bio-Chrom, på marknaden. Den har upp till 10 gånger bättre absorption än andra kromprodukter.

  Pharma Nords nya Bio-Chrom produceras av naturliga råvaror och innehåller ChromoPrecise, som är den enda av EU godkända kromjästen för blodsockerkontroll.

  Krom bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer och bidrar till normal omsättning av makronäringsämnen, dvs protein, fett och kolhydrater. Men det är mer känt att krom hjälper till att hålla blodsockret i balans.

  Kroms betydelse för omsättning av makronäringsämnen och glukos är godkänd av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

  Det finns goda skäl att välja Bio-Chrom

  Bio-Chrom innehåller ChromoPrecise, en råvara producerad av Pharma Nord och som av EFSA anses vara 10 gånger mer upptaglig än andra kromsubstanser på marknaden.

  År 2007 blev det inte längre tillåtet att sälja produkter med kromjäst i EU.

  Detta skedde eftersom inget av de företag som producerade kromjäst kunde presentera de vetenskapliga bevis som EFSA krävde och visa att kromjästen uppfyllde alla EFSA:s krav på livsmedelssäkerhet.

  Som en följd måste återförsäljarna byta till mycket sämre, men godkända, kromsorter. Dessa kromföreningar (kromklorid och krompikolinat) har en mycket låg biotillgänglighet och är även syntetiskt tillverkade.

  På Pharma Nord var vi inte nöjda med att sälja kromklorid, och därför påbörjade vi genast de studier som EFSA efterfrågade. Detta var en dyr och tidskrävande process, men med tanke på den fantastiska produkt vi har utvecklat var det värt ansträngningen.

  EFSA:s godkännande av ChromoPrecise och alla år av utveckling innebär att vi nu kan erbjuda dig kromprodukten med den högsta biotillgängligheten av alla kromprodukter på den europeiska marknaden. Bio-Chrom är en av de preparat som vi får mest positivt gensvar på från nöjda kunder.