Sweden | Select other Country

Fri frakt

Vitamin D i olja har bättre absorption
Kosttillskott med vitamin D upplöst i olja tas lättare upp av kroppen än tillskott i etanol- eller pulverform, enligt amerikanska forskare. Detta är anledningen till att Pharma Nord använder oljeupplösning i preparatet D-Pearls.

Allt fler människor tar nu ett dagligt tillskott av vitamin D, en substans som är känd för sitt stora inflytande på vår hälsa. Det kan rekommenderas att ta ett sådant tillskott upplöst i olja, eftersom detta tycks öka absorptionen av vitaminet i kroppen.

De amerikanska forskarna granskade fyra kliniska studier med olika formuleringar av D-vitamin. Det visade sig att tillskotten med olja som transportör har bättre biotillgänglighet än pulver- och etanolprodukter. Deras forskning är publicerad ahead of print i Molecular Nutrition & Food Research.

Små kapslar med D-vitamin
D-Pearls från Pharma Nord innehåller 20 mikrogram biologiskt aktivt vitamin D3 upplöst i kallpressad olivolja och inneslutet i mjuka gelatinkapslar.

Källa: Molecular Nutrition & Food Research, April 2010.