Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Visste du att det finns två former av coenzym Q10?
  Q10 är inte bara Q10

  Många som tar ett dagligt tillskott av coenzym Q10 är omedvetna om att det faktiskt finns två former av Q10, ubiqinon och ubiqinol. Bio-Qinon Active Q10 innehåller ubiqinon av den enkla anledningen att i stort sett all befintlig forskning baseras på den formen av ämnet.

  Ett av de tillskott som fått mycket popularitet på senare år är det vitaminliknande ämnet coenzym Q10. Vi får det från vissa livsmedel som exempelvis kött, fet fisk och inälvsmat, men vi kan också syntetisera det i kroppen. Kroppens egenproduktion av Q10 når sin topp tidigt i 20-årsåldern för att sedan minska, många väljer därför att ta ett tillskott för att kompensera för denna åldersrelaterade förlust.

  Det lönar sig att ta en produkt som Bio-Qinon Active Q10. Kapslarna innehåller coenzym Q10 och vitamin B2 (riboflavin) av farmaceutisk kvalitet. Riboflavin bidrar till en normal energiomsättning och till att minska trötthet och utmattning.

  Många som tar Bio-Qinon Active Q10 (eller andra Q10-tillskott) är dock omedvetna om att det finns två olika former av coenzym Q10. Den ena kallas ubiqinon och den andra ubiqinol. Kroppen använder båda typerna för olika ändamål och växlar mellan de två formerna. Det är inte något vi registrerar eller känner, utan det sker automatiskt.

   

  Ubiqinon har den bästa dokumentationen

  Bio-Qinon Active Q10, som var det första coenzym Q10-tillskottet på den europeiska marknaden, innehåller ubiqinon. Det finns en mycket specifik anledning till det. Nästan all befintlig forskning om coenzym Q10 utförs med ubiqinon, vilket gör det till det självklara valet.

  Forskare har genomfört jämförande studier av de två formerna av Q10 för att se om kroppen lättare kan absorbera ubiqinol, men resultaten har inte varit övertygande. För konsumenter såväl som forskare representerar ubiqinon fortfarande det bästa och säkraste alternativet.

   

  Rekommenderat i ny vetenskaplig rapport

  Ännu en vetenskaplig rapport har just lagts till den växande högen av positiva studier på ubiqinon. I den vetenskapliga tidskriften Current Cardiology Reports drar forskare slutsatsen, på basis av befintlig litteratur, att det är bättre för konsumenter att använda ubiqinon än ubiqinol om de vill ha en effekt.

   

  Välj rätt form av Q10

  Att försäkra dig om att Q10-produkten du tar innehåller ubiqinon är inte tillräckligt. Många beredningar görs med denna form av Q10 men saknar dokumentation på preparatets kvalitet och effekt. 

  Bio-Qinon Active Q10 är en av de bäst dokumenterade preparaten i världen. Mer än 78 studier på människor har genomförts med denna formula, som alla visade positiva resultat. 26 av studierna var så kallade ”guldstandard” studier, vilket innebär att de har den högsta vetenskapliga standarden. Två banbrytande studier inom denna kategori är KiSel-10-studien och Q-Symbio-studien.