Sweden | Select other Country

Fri frakt

Undvik främmande ämnen i dina kosttillskott
Det är tryggt att köpa kosttillskott från Pharma Nord. Anledningen är att vi producerar våra tillskott i vår egen fabrik efter farmaceutiska riktlinjer. Detta inkluderar kontroll av att de råvaror vi använder är rena och säkra. Vi kontrollerar också att ingredienserna i de färdiga produkterna finns i rätt mängd. Tack vare vår omfattande egenkontroll och ytterligare kontroll från hälsovårdsmyndigheterna, vilket krävs av en farmaceutisk produktion, kan vi garantera våra kunder att alla våra produkter innehåller exakt vad som deklareras på askarna.

En produkt framställd som läkemedel kan säljas som kosttillskott men inte vice versa. Pharma Nords produkter säljs i många länder världen över. En produkt som marknadsförs som  läkemedel i ett land marknadsförs kanske som kosttillskott i ett annat. Därför är det faktiskt lättast för oss att producera alla våra produkter enligt farmaceutisk standard, även om det gör produktionen mer kostsam. Detta sätt att producera är också kundens garanti för att inte bli lurad.

Vad du ser är vad du får
Kosttillskott bygger på förtroende. Konsumenterna måste ha förtroende för att deras produkt innehåller vad som står på etiketten. Nyttan för konsumenterna av att välja noggrant kontrollerade produkter från Pharma Nord borde vara uppenbar i ljuset av flera fall där det har visats eller funnits anledning att misstänka att kosttillskotten innehöll oreglerade, olagliga och skadliga ämnen.


Läs mer i Svenska Dagbladets bilaga, bl.a. en intervju med undersökningens ledare Urban Alehagen, kardiolog och ass. professor och i Expressen HÄLSA 26 augusti 2013.