Sweden | Select other Country

Fri frakt

Svenskar har brist på selen
Livsmedelsverket (LV) uppskattar på sin hemsida att kvinnor behöver 50 mikrogram selen  dagligen medan män, gravida och ammande behöver 60 mikrogram. Samtidigt skriver LV att den svenska kosten är förhållandevis fattig på selen, eftersom undersökningar visat att den bara ger 30-40 mikrogram selen per dag till vuxna.

Selen har många viktiga funktioner i kroppen: "Det ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation, samverkar med vitamin E och deltar i immunologiska försvarsmekanismer. Brist på selen  har bland annat satts i samband med hjärtmuskelförändringar" skriver LV.

Mineralet selens roll för vår hälsa har gång på gång belysts i vetenskapliga studier under de senaste åren, vilket nu börjar återspeglas i flera länders officiella rekommendationer.

I Danmark har hälsomyndigheterna nyligen utfärdat en rapport, som ligger till grund för de nya danska officiella kostrekommendationerna. I den kan man bland annat läsa att inte heller alla danskar verkar nå ett tillräckligt högt, förebyggande intag av selen.


Källor:
http://www.slv.se
Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1