Sweden | Select other Country

Fri frakt

Så kan forskare öka livskvaliteten hos äldre
En studie genomförd av svenska forskare visade att man kan öka livskvaliteten väsentligt hos en grupp äldre, friska människor. KiSel-10 studien utfördes av forskare från Linköpings Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset, och Pharma Nord har levererat preparaten Bio-Qionon Q10 och SelenoPrecise.

Läs mer i Svenska Dagbladets bilaga, bl.a. en intervju med undersökningens ledare Urban Alehagen, kardiolog och ass. professor och i Expressen HÄLSA 26 augusti 2013.