Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Pharma Nord återkallar produkten Bio-Rödris Naturell
   
  Produkten Bio-Rödris Naturell har i Sverige sålts under klassificeringen kosttillskott, med dosering på 9,5 mg monakolin K per dag. Enligt regelverket har gällt att ämnet monakolin K får ingå i kosttillskott med den högsta dygnsdosen om 10 mg men bedömning om produkt är ett läkemedel görs av Läkemedelsverket i varje enskilt fall.
   
  Läkemedelsverket har nu meddelat att vid denna dosering om 9,5 mg ska produkten klassificeras som läkemedel. Bio-Rödris Naturell återkallas härmed från marknaden.
   
  Vid återkallelsen tas produkten bort från alla butiker. Vi beklagar det inträffade och kunder som innehar produkten ombeds att kontakta försäljningsstället för återköp eller kontakta vår kundtjänst på telefon 08-36 30 00.