Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Oxidativ stress är den nya "åldrandefaktorn" - Vad kan du göra åt det?
  Oxidativ stress är den nya åldrandefaktorn.
  Vad kan du göra åt det? 

  Många faktorer är inblandade i åldrandeprocessen. Vetenskapen har fått upp ögonen för en specifik faktor, nämligen oxidativ stress - en biokemisk obalans som kan uppstå i kroppen om vi inte får i oss tillräckligt med antioxidanter, så som selen. Läs mer om det livsviktiga mikronäringsämnet selen och hur det hänger ihop med oxidativ stress här.

  Alla människor åldras, det är en oundviklig del av livet. I vilken hastighet en person åldras beror på olika faktorer, så som genetik, träning och kost. Och just i kosten finns det ett specifikt mikronäringsämne som forskarna har blivit allt mer fascinerade av, nämligen selen. Vi behöver tillräckliga mängder selen för att upprätthålla en mängd olika försvars- och reparationsmekanismer i kroppen. Vad gäller åldrande är en av selenets viktiga roller att skydda oss mot det som kallas för oxidativ stress.

   

  Hur selen bekämpar oxidativ stress

  I en vetenskaplig artikel med titeln "Selenium Status in the Elderly People: Longevity and Age-Related Diseases", tittade irländska, franska och belgiska forskare specifikt på selen och dess naturliga förmåga att skydda mot oxidativ stress. Artikeln publicerades i tidskriften Current Pharmaceutical Design och beskriver hur selen stödjer en mängd selenberoende enzymer, även kallade selenoproteiner, vilka skyddar cellerna mot den ohälsosamma oxidativa stressen.

   
  Pharmanord image

  Skyddar friska celler

  Vid oxidativ stress utsätts kroppen för en överrepresentation av fria radikaler, vilket kan skada friska celler och leda till fysisk försämring. Fria radikaler är en normal biprodukt av cellulär energiomsättning, detta kan liknas med hur avgaser bildas då en bil får energi genom att förbränna bränslet. Kroppen har inbygda försvarsmekanismer som gör att vi normalt kan hantera de fria radikalerna så att de inte orsakar skada. När vi blir äldre tenderar dessa mekanismer att försämras och sakta ner, och om det finns för lite selen i blodet för att driva de skyddande selenoproteinerna kan det medföra att de inte längre klarar av att utföra sina uppgifter.

   

  Européer får lite selen

  I stora delar av Europa är selenhalten i kosten lägre än vad den är i andra delar av världen. Detta beror dels på att den europeiska jordbruksmarken naturligt har en låg selenhalt, men också på de moderna jordbruksmetoderna som leder till att näringshalten minskar i jorden. Denna kombination innebär att selenhalten i grödor och i hela näringskedjan inte är särskilt hög. Selen finner vi framförallt i fisk, inälvsmat och nötter. Många väljer också att komplettera med ett biotillgängligt tillskott.

   

  Förbättrad livskvalitet

  En genomsnittlig europé får i sig 40-50 mikrogram selen dagligen genom att äta en blandkost. En svensk studie av friska, äldre män och kvinnor visade dock att det lönade sig att få i sig mer än så. Studien, som kallas KiSel-10, publicerades 2013 i tidskriften International Journal of Cardiology. 443 personer fick antingen 200 mikrogram selen (SelenoPrecise) och 200 mg coenzym Q10 (Bio-Qinon Q10) dagligen eller placebo. Deltagarna tog sin dagliga dos i fem år och efteråt kunde forskarna tydligt se skillnaden mellan de två grupperna. Livskvaliteten hade förbättrats avsevärt i gruppen som fick selen och coenzym Q10, vilket tyder på att selen är en nyckelfaktor för att bibehålla normal hälsa i hög ålder. Två förklaringar till detta är selenets förmåga att skydda mot oxidativ stress och bidra till normal immunfunktion.