Sweden | Select other Country

Fri frakt

Överviktiga personer saknar vitamin D
En ny studie visar att graden av fetma och D-vitaminbrist är omvänt proportionell. Med andra ord: Varje gång vårt BMI ökar med 10% minskar kroppens nivåer av D-vitamin med 4,2%.

Anledningen till detta är enligt forskarna ganska enkel. Vitamin D är ett fettlösligt vitamin som lagras i kroppens fettvävnader. Ju mer fettvävnad vi bildar, desto mer vitamin lagras i fettvävnad, vilket innebär att det kommer att vara proportionellt mindre vitamin till att cirkulera blodet.

I denna studie inkluderade forskarna 21 studier med totalt fler än 42.000 människor vilket ger resultatet god vetenskaplig tyngd. Resultatet gällde för både män och kvinnor, unga och gamla.

Studien tyder inte på att brist på D-vitamin i synnerhet kommer att leda till fetma. Å andra sidan betonar den vikten för överviktiga att få tillräckligt med D-vitamin.

Små kapslar med D-vitamin
D-Pearls från Pharma Nord innehåller 20 mikrogram / 38 mikrogram biologiskt aktivt vitamin D3 upplöst i kallpressad olivolja och inneslutet i mjuka gelatinkapslar.

Klicka här för att läsa mer om Pharma Nords D-pearls.