Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Överviktiga personer kan behöva mer vitamin D
   

  En omfattande studie har visat att tillskott av D-vitamin har flera hälsofördelar, men nyttan var inte densamma för alla. Läs vidare för att ta reda på varför vitamin D fungerar olika i kroppen beroende på vilket BMI (body mass index) man har. 

  Vitamin D hjälper till att bibehålla normal muskelfunktion, benstomme och tänder. Det bidrar också till normal funktion av immunsystemet. För att säkerställa ett tillräckligt intag av näringsämnet väljer många människor att ta ett tillskott av vitamin D året runt.

  En ny amerikansk studie visar att personer med övervikt inte tillgodogör sig D-vitamin lika effektivt som normalviktiga gör. På grund av detta kan överviktiga personer ha mindre nytta av sitt D-vitamintillskott.

   

  Analyser av vitamin D

  Studien bygger på data från den placebokontrollerade VITAL-studien som inkluderade amerikanska män och kvinnor i medelåldern eller äldre. Med hjälp av blodprover från drygt 16 500 studiedeltagare mätte forskarna dels blodnivåerna av vitamin D samt så kallade biomarkörer för D-vitamin, vilka är ämnen som indikerar hur effektivt kroppen metaboliserar och tillgodogör sig vitaminet.

   

  Överviktiga behöver högre doser

  Genom att jämföra personer med normalvikt (BMI 18-25) med överviktiga personer (BMI 25-30) observerade forskarna en betydande skillnad. Överviktiga individer fick inte samma hälsofördelar som de med normalvikt, trots att de tog samma mängd vitamin D.

  Baserat på denna studie och tidigare forskning drar forskarna slutsatsen att överviktiga personer behöver en högre dos vitamin D för att dra nytta av näringsämnet. De skriver också att dessa observationer kan hjälpa till att förklara varför vissa studier misslyckats med att visa en förväntad effekt av att ta kosttillskott med vitamin D.

  Det finns olika teorier kring varför BMI korrelerar med omsättningen av vitamin D i kroppen, exempelvis påverkan på enzym- och hormonsystem. Men den mest etablerade förklaringen är att detta fettlösliga vitamin lagras i fettväven vilket leder till att en mindre mängd finns tillgänglig i blodet om man har mycket fettvävnad i kroppen.

   

  D-vitamin med dokumenterad absorption

  Pharma Nords D-Pearls innehåller biologiskt aktivt vitamin D3 i kallpressad olivolja. Preparatet har dokumenterats i flera publicerade vetenskapliga studier som visat på att de har utmärkt absorption, vilket är avgörande för dess effekt.

  Eftersom överviktiga verkar ha svårare att metabolisera och tillgodogöra sig vitamin D kan de behöva ta en högre dos. Kosttillskottet D-Pearls finns i flera olika styrkor, från 20 mikrogram till 125 mikrogram vitamin D per kapsel, därmed kan man lätt hitta den variant som passar de egna behoven bäst.