Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Människans åldrandeprocess verkar kunna bromsas
  Längre telomerer med selen och Q10

  En grupp friska äldre män och kvinnor fick antingen ett tillskott av selen och Q10 eller liknande placebo dagligen. När forskarna sedan analyserade resultaten kunde de se en tydlig skillnad mellan de två grupperna.
  De deltagare som fick de två aktiva preparaten, SelenoPrecise och Bio-Qinon Active Q10, hade längre telomerer än gruppen som fick placebo. Med andra ord, dessa två kosttillskott hade skjutit upp cellernas ”bäst-före-datum” och det kan ha en betydande inverkan på hur en person åldras.

  Långsammare cellförslitning

  Telomerer är det som skyddar våra DNA-strängar. Föreställ dig att de har samma funktion som de plastbitar som finns i ändarna på skosnörena, som ska förhindra att skosnöret fransar sig. Varje gång en cell delar sig förkortas telomererna. Förr eller senare, när dessa är helt nedslitna, lossnar DNA-strängen och cellen dör.
  Det verkar som mineralet selen och det vitaminliknande ämnet coenzym Q10 kan skydda telomererna och sakta ned processen som sliter ner dem.

  Oxidativ stress och inflammation

  - Vi människor utsätts för ett accelererat åldrande, där oxidativ stress och ökad inflammation påskyndar processen, speciellt om vi har låga nivåer av selen och Q10. Om personer som har låga halter av dessa två substanser ökar sitt intag genom att ta tillskott kan det bromsa deras åldrandeprocess, säger studiens huvudforskare, professor Urban Alehagen, kardiolog vid Linköpings Universitetssjukhus.
  Den aktuella studien genomfördes genom att analysera blodprover som forskarna hade samlat in med regelbundna intervaller från de 443 studiedeltagarna som en del av den femåriga KiSel-10-studien. Ända sedan studien publicerades 2013 har mer än 50 000 blodprover systematiskt analyserats av forskarna för att hjälpa dem att ta reda på hur selen och Q10 påverkar kroppen på cellnivå.

  Motverkar biologisk förändring

  Som ett resultat av detta grundliga arbete har forskarna lyckats publicera över 20 uppföljningsstudier, där de har tittat på olika biomarkörer för att ta reda på hur selen och Q10 motverkar biologiska förändringar som normalt sker som en naturlig del av åldrandeprocessen.
  I den aktuella studien fokuserade de på telomerernas längd. Precis som i alla tidigare studier har forskarna visat att kombinationen av selen och Q10 hjälper äldre att bevara en god hälsa och livskvalitet.

  Utbrett med låga nivåer selen

  – Vi har tittat på många markörer och kan se att det finns ett samband mellan selenintag och biologisk ålder, säger professor Alehagen.
  Det genomsnittliga selenintaget i stora delar av Europa är jämförelsevis lågt eftersom det finns väldigt lite selen i jordbruksmarken jämfört med andra delar av världen.
  Enligt den senaste forskningen behöver vi mer än 100 mikrogram selen varje dag för optimala selennivåer i kroppen, men det genomsnittliga intaget i Sverige är mindre än hälften av det.

  Läs mer om svensk forskning på åldrande