Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Klimatförändringar minskar mängden selen i jordbruksmark
  Schweiziska forskare varnar för att klimatförändringar kan leda till lägre selenhalt i jordarna, särskilt i Europa. Selen är ett livsviktigt spårämne som spelar en avgörande roll i många av kroppens proteinsystem. Läs vidare om studien och om vilka fördelar ett tillskott av organisk selenjäst kan ge dig.

  Det uppskattas att ungefär en miljard människor i världen får i sig för lite av det livsviktiga mineralet selen. Livsmedelsverket informerar på sin hemsida att Sveriges jordar är fattiga på selen vilket betyder att vegetabilier odlade här har låga halter. Problemet kan bli ännu värre, menar schweiziska forskare, baserat på beräkningar av klimatförändringar som visar hur förändringar av både klimat och jordmån kan minska halten selen i grödor i framtiden.

   

  Analyser av selen i jordprover

  Forskargruppen har genomfört en rad djupgående analyser av jordprover som togs mellan 1994 och 2016. Med hjälp av dessa prover samt 26 olika miljövariabler kunde forskarna följa hur innehållet selen i jorden ändrats över tid samt förutspå hur halten selen kommer förändras fram till slutet av århundradet.

  Låga halter selen blir lägre

  I rapporten uppskattar forskarna att problemet med de redan låga selenintagen kan förvärras eftersom klimatförändringar sänker den naturliga förekomsten av selen i jordbruksmark.
  Forskarna uppskattar att cirka 66% av odlingsmarkerna i framför allt USA och Europa kommer ha signifikant minskade halter selen år 2080. Detta skulle förvärra de låga selenintag som för närvarande drabbar var sjunde person av världens befolkning.

  Källa: Jones GD, Droz B, Greve P, Gottschalk P, Poffet D, McGrath SP, et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017.

   

  Selenberikat konstgödsel

  Den stora frågan är hur man ska se till att människor runt om i världen får tillräckligt med selen för att bibehålla god hälsa.

  I Finland införde regeringen i mitten av 1980-talet obligatorisk selenberikning av alla gödselmedel och lyckades därmed öka befolkningens selenstatus, men det finns även nackdelar med denna metod.

  Selen är en bristvara och experter beräknar att naturens selenreserver kommer att vara uttömda inom de närmaste 40 åren. Eftersom endast delar av det selen som sprids med konstgödsel faktiskt tas upp av växter kan det vara en god idé med strategier som utnyttjar den begränsade mängden selen bättre.


   

  Mycket bra upptag av selenjäst

  Selen från tabletter med organisk selenjäst kan kroppen lätt absorbera och nyttja.

  88,7% av seleninnehållet i Pharma Nords organiska selenjäst SelenoPrecise absorberas i kroppen och 74% av den absorberade mängden selen kvarhålls i kroppen.

   

  Läs mer om SelenoPrecise här


   

  Livsviktiga selenberoende proteiner

  Kroppen innehåller 25-30 olika enzymer som kallas selenoproteiner. Dessa kan inte fungera normalt utan selen. Med SelenoPrecise förser du kroppens selenoproteiner med selen och bidrar därmed till att upprätthålla normala funktioner för:

  • Immunsystemet
  • Sköldkörteln (metabolism)
  • Cellskydd mot oxidativ stress
  • Fertilitet