Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Ett dagligt intag av multivitamin gynnar immunsystemet hos äldre
  En studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nutrients 2020, visar en väsentlig effekt på äldre människors immunsystem genom ett dagligt intag av multivitamintillskott.

  Det är allmänt känt att äldre personer, på grund av lågt näringsintag och minskad solexponering, kan ha låga nivåer av ett eller flera mikronäringsämnen som är viktiga för ett välfungerande immunsystem. Detta överensstämmer med studieresultaten från Oregon State University (OSU), som visar på effekten av att ta ett dagligt multivitamintillskott.

  Multivitaminer eller placebo

  Studien utfördes av forskare vid Linus Pauling Institute vid OSU och inkluderade 42 friska personer i åldrarna 55 till 75 år. Forskarna undersökte hur ett dagligt multivitamintillskott påverkade studiedeltagarnas hälsa. Deltagarna tilldelades slumpmässigt antingen ett multivitamintillskott som innehöll bland annat C-vitamin, zink, D-vitamin och selen, eller placebo. Tillskottet eller placebotabletterna togs under 12 veckor och därefter analyserades resultaten.

  Slående skillnad

  Adrian Gombart, professor i biokemi och biofysik vid OSU College of Science, är en av forskarna som genomförde studien. Professor Gombart har i ett uttalande konstaterat att det var en slående skillnad mellan deltagarna i gruppen som fick ett multivitamintillskott och den andra gruppen vars deltagare fick placebo.

  Selen, ett av mikronäringsämnena i multivitamintillskottet som användes i studien, bidrar till en normal funktion av immunsystemet. Även C-vitamin, zink och D-vitamin bidrar till en normal funktion av immunsystemet.

  Multivitamin med patenterad selenjäst

  I produkten Bio-Antioxidant från Pharma Nord får du 18 olika vitaminer och mineraler, inklusive ett komplett B-vitaminkomplex, C-vitamin, zink, D-vitamin och selen. Selenkällan i produkten är SelenoPrecise, en patenterad selenjäst med dokumenterad biotillgänglighet. Studier visar att 88,7 procent av selenet i denna unika jäst tas upp i kroppen. Det var SelenoPrecise som svenska forskare gav till friska äldre människor i en annan uppmärksammad studie som kallas KiSel-10. Studieresultaten från KiSel-10 visade tydliga tecken på förbättrad livskvalitet.