Sweden | Select other Country

Fri frakt

Den bakomliggande tanken med Pharma Nord
Den bakomliggande tanken med Pharma Nord är att kompensera för bristerna i den moderna kosten genom tillskott med hög biotillgänglighet och dokumenterad effekt.

Phama Nord var det första företaget att introducera coenzym Q10 på den europeiska marknaden. Produkten Bio-Qinon Q10 lanserades 1990 och har vuxit till att bli en av de ledande Q10-produkterna i hela världen. Detta är bara ett av många exempel som visar hur Pharma Nord gått i spetsen för marknaden genom att kanalisera ny kunskap till nya produkter.

Välkommen till Pharma Nord