Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Är det så här vi kan sakta in åldrandeprocessen?
   

  Forskare kan ha hittat hemligheten bakom åldrandeprocessen. Och det verkar som att vi faktiskt själva kan påverka hastigheten vi åldras i – om vi vill. 
  Skandinaviska forskare har återigen visat hur kombinationen av de två ämnena selen och Q10 gynnar äldre människor.

  När den banbrytande studien KiSel-10 publicerades 2013 presenterade svenska och norska forskare starka bevis för hälsofördelarna hos äldre personer att ta de två kosttillskotten SelenoPrecise och Bio-Qinon Active Q10. Både livskvalitet och flera andra viktiga hälsoparametrar förbättrades avsevärt hos de personer som tog de två kosttillskotten.
   

  Mätningar av biomarkörer i blodet

  Som en del av studien samlade forskarna blodprover från de 443 studiedeltagarna för att kunna användas vid framtida analyser. Ett blodprov innehåller en otalig mängd viktig information och hittills har forskarna genomfört hela 22 nya studier genom att analysera olika biomarkörer i de sparade blodproven. I den nypublicerade studien tittade de på blodnivåer av SIRT1 - ett protein som normalt minskar med åldern.

   

  Kan åldrandet vändas?

  Men överraskande nog ökade istället SIRT1-nivåerna markant för den grupp som hade tagit 200 mikrogram selen och 200 milligram Q10 varje dag under fyra år. I gruppen som fick placebo minskade istället SIRT1-nivåerna. Med andra ord hade de två preparaten lyckats vända en del av kroppens åldrandeprocess.

   

  En betydande effekt

  Är detta bra? Enligt forskarna är svaret på den frågan ja. SIRT1 har nämligen en mängd fördelaktiga egenskaper, så som att hjälpa kroppen att bekämpa inflammation. När SIRT1-nivåerna i blodet sjunker försämras kroppens försvar mot oxidativ stress. Därför är en ökning av nivåerna ett gott tecken. Forskarna är övertygade om att det finns ett tydligt samband mellan ökade SIRT1-nivåer och ett hälsosamt åldrande hos deltagarna som fick selen och Q10.

   

  Positiv inverkan på många biomarkörer

  Forskargruppen har genomfört ett flertal studier genom att analysera blodproverna om och om igen, och vid varje tillfälle letar de efter olika åldersrelaterade biomarkörer. I en av studierna tittade de på C-reaktivt protein (CRP) och sP-selektin. Dessa två markörer ökar normalt med åldern som ett tecken på ökad inflammation och oxidativ stress i kroppen. Men kombinationen av selen och Q10 hade en positiv inverkan även här. En signifikant minskning av nivåerna av båda markörerna observerades hos deltagarna som tog de aktiva preparaten jämfört med de som fick placebo.

   

  Mindre selen och Q10 hos äldre

  Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress och till normal funktion av immunsystemet. Äldre personer har vanligen minskade nivåer av både selen och Q10 i blodet och i vävnader. Men studier visar alltså att tillskott med dessa två ämnen har en gynnsam effekt.