Sök efter

    Sökresultat

    Avsluta

    Karragenan utvinns från rödalger, ofta från Chondrus crispus (irländsk havsmossa), och används bland annat som hjälpämne i livsmedel och kosttillskott. Det är en kolhydrat som verkar som förtjocknings-, stabiliserings- och geleringsmedel (E407). Ämnet används till exempel i produkter som innehåller kakao, för att förhindra bildning av klumpar.

    Kritik: Sedan slutet av 1960-talet har hälsoeffekterna av karragenan diskuterats. Vissa djur- och in vitro-studier har föreslagit att karragenan kan utlösa allvarliga mag- och tarmbesvär. Dessa studier kan spåras till en enskild forskare, som misstänks ha använt vetenskapligt tvivelaktiga metoder. Man tror bland annat att forskaren har förväxlat karragenan med poligeenan, som är en kemiskt degraderad form av rödalger.

    Resultaten av de kritiserade studierna har inte kunnat återskapas av andra oberoende forskare under kontrollerade förhållanden. Istället har pågående forskning upprepade gånger visat att karragenan är säkert att använda i livsmedel. Som resultat har respekterade toxikologer avvisat tidigare forskning, och tillsynsmyndigheter runt om i världen fortsätter att bekräfta säkerheten för karragenan och dess användning i livsmedel.