Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Titandioxid | Vitt oorganiskt färgämne


  Pharma Nords kosttillskott innehåller inte längre titandioxid och utfasning sker ur läkemedlen. 

  Titandioxid är ett vitt, oorganiskt färgämne extraherat från titanhaltiga mineraler. Det är olösligt i vatten och absorberas inte av kroppen. 

  Titandioxid användes tidigare i livsmedelsindustrin för att justera tablettens färg och för att skydda de aktiva substanserna från solljus. Efter augusti 2022 är det inte längre tillåtet att använda titandioxid vid tillverkning av livsmedel/kosttillskott i EU. Bakgrunden är en genomgång gjord av den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa). Efsa kunde inte fastställa ett maximalt acceptabelt dagligt intag för titandioxid och drog därför slutsatsen att säkerheten för detta ämne inte kan bekräftas. Denna slutsats drogs med hjälp av tillgängliga bevis kombinerat med de osäkerheter som finns.

  Pharma Nord har under en längre tid fasat ut titandioxid ur alla kosttillskott och alla nya batcher som produceras av våra kosttillskott är utan titandioxid. Notera att produkter som innehåller titandioxid kan finnas kvar på marknaden under en utfasningsperiod.

  Titandioxid får fortfarande användas som färgämne i läkemedel men Pharma Nord har valt att fasa ut titandioxid även ur de produkter som klassas som läkemedel. Att ändra sammansättningen i läkemedel är en mer komplicerad process än att göra det för kosttillskott och tar därför längre tid. Alla nya batcher av läkemedlet Glukosamin Pharma Nord är numera utan titandioxid och arbetet pågår med att fasa ut ämnet även från det traditionellt växtbaserade läkemedlet Bio-Biloba.


  Denna ingrediens går även under följande namn E 171