Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  Järnoxid | Färgämne från oxiderat järn


  Järnoxider är gula, röda, bruna och svarta färgämnen framställda av oxiderat järn. Ämnet absorberas praktiskt taget inte alls i tarmen.

  Mängden järn i järnoxid som används som hjälpämne är liten och det tas bara upp i obetydlig mängd i kroppen. De naturliga variationerna av järn från kosten överstiger vida innehållet av järnoxid som hjälpämne. Tester har visat att maximalt 0,054 procent löses upp under förhållanden som motsvarar dem i mag-tarmkanalen. Den upptagna mängden från kosttillskott är alltså fysiologiskt irrelevant som järnkälla. Därmed kan produkter som innehåller järnoxid som hjälpämne användas av personer som valt att inte ta järntillskott.

  Järnoxid är järn som har oxiderat, det vill säga bundits till syre. Naturligt framställd järnoxid finns inte att använda i kosttillskott. Järn som rostar i naturen är förvisso naturligt, men det skulle ändå krävas kemiska metoder för att rena det och kunna använda det som hjälpämne i kosttillskott. 

  Järnoxider tillsätts exempelvis i kapslar för att skydda de aktiva substanserna mot nedbrytning från solljus.

  Järnoxid som används som hjälpämne är kemiskt rent och praktiskt taget olösligt i vatten. 

  Järnoxid är bara ohälsosamt om det andas in som ångor, exempelvis vid svetsning.

  Järnoxid har E-nummer 172.