Sweden | Select other Country

Fri frakt

Pharma Nord är en av Europas största tillverkare av produkter med essentiella näringsämnen. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför vetenskapligt välgrundade kosttillskott och läkemedel baserade på optimal biotillgänglighet, säkerhet och dokumentation.

Pharma Nords forskningsdatabas innehåller fler än 9000 vetenskapliga studier - inklusive ett stort antal studier som genomförts med Pharma Nords egna preparat. Databasen är hörnstenen i hela produktutvecklingsprocessen.

Pharma Nords produktionsanläggningar och huvudkontor ligger i Danmark. Pharma Nord har ett stort operativt område, produkterna finns representerade i Europa, Mellanöstern och på de snabbt växande marknaderna i Asien, Ryssland och USA genom 25 dotterbolag och 20 samarbetspartners.

Pharma Nord är ett privatägt aktiebolag.

Dansk kvalitet

Pharma Nord tillverkar kosttillskott, växtbaserade läkemedel och läkemedel i Danmark och är underställt restriktiva danska lagar. Eftersom den danska lagstiftningen är högt respekterad på utländska marknader har Pharma Nord valt att möta den ökade efterfrågan på produkterna genom att utöka de danska produktionsanläggningarna istället för att flytta en del av sin produktion till andra länder.

Pharma Nords produktions- och lageranläggningar är belägna i Vojens, 50 kilometer från den dansk-tyska gränsen. Företaget expanderar regelbundet sin verksamhet, på så sätt säkerställs produktionskapacitet och optimala förhållanden för framtida tillväxt och utveckling.

 

Ett starkt varumärke

Pharma Nord har blivit ett välkänt varumärke i många länder, framför allt på grund av den karakteristiska designen med sin välkända "quality beacon", den gyllene morteln, "titthålet" till produkterna inne i askarna, de exklusiva guldinramade förpackningarna och det enhetliga Bio-konceptet. Konsumenter, återförsäljare och vårdpersonal förknippar detta med grundlig forskning och en hög biotillgänglighet och säkerhet. Dessa värden är det som gör Pharma Nords preparat livskraftiga på en marknad som ofta styrs av trender. Detta är vad som ledde det internationella Superbrand-rådet att nominera Pharma Nord till "Superbrand 2007" inom marknaden för företag och konsumenter.
 

Nutraceutisk Industri

Pharma Nord och flera andra branschkolleger har etablerat Nutraceutical Industri (NI), en sammanslutning av ledande nutraceutiska leverantörer. Den primära uppgiften för NI är att överbrygga klyftan mellan de två skarpt åtskilda sektorerna för läkemedel och livsmedel. Sven Moesgaard, Pharma Nords chef för tekniska frågor, var NIs första ordförande och sitter fortfarande i styrelsen.

Pharma Nords historia

Pharma Nord grundades 1981 av de två nuvarande ägarna, Eli Wallin och Sven Moesgaard, som etablerade en import av en brittisk selenprodukt. Strax efter utvecklades produkten ytterligare och slutade som produkten med namnet Bio-Selen ® + Zink, vilken fortfarande är en hörnsten i sortimentet.

Grundtanken med Pharma Nord var att kompensera för bristerna i den moderna kosten genom kosttillskott med hög biotillgänglighet och en dokumenterad effekt. Bio-Selen® + Zink förenade framgångsrikt denna filosofi i en enda produkt och banade väg för de första dotterbolagen som etablerades i Sverige, England och Finland.

Under årens lopp har Pharma Nord fått ett anseende som en innovativ och visionär aktör på den nutraceutiska marknaden. Phama Nord var det första företaget att introducera coenzym Q10 på den europeiska marknaden. Produkten Bio-Qinon Q10 lanserades 1990 och har vuxit till att bli en av de ledande Q10-produkterna i hela världen. Detta är bara ett av många exempel som visar hur Pharma Nord gått i spetsen för marknaden genom att kanalisera ny kunskap till nya produkter. Pharma Nords produkter säljs för närvarande i detaljhandeln i fler än 45 länder.

Vi känner bara till en enda standard – den högsta

Pharma Nord är ett i sig utmärkande företag inom kosttillskottsindustrin genom att samtliga produkter produceras enligt gällande GMP (Good Manufacturing Practice) och även enligt riktlinjer för läkemedelsproduktion. Denna höga produktionsstandard skapar ett antal fördelar för Pharma Nord och för våra kunder.

Kunderna drar nytta av de kontrollmekanismer och krav som ingår i läkemedelsproduktionen när det gäller dokumenterad enhetlighet, säkerhet och effekt. För Pharma Nord innebär det att läkare, forskare och andra vårdpraktiker litar på våra preparat och väljer att använda många av dem i vetenskapliga studier. Samma preparat kan finnas i en rad olika länder både som kosttillskott och som läkemedel, dock inte nödvändigtvis med samma namn.

Utmärkelser och priser

Kombinationen av dokumenterade produkter och försäljning via hälsokostbutiker och apotek har gett Pharma Nord en betydande succé och utmärkelse världen över. Under de gångna åren har Pharma Nord mottagit en rad olika hederspriser från bransch- och återförsäljare på de olika  marknaderna.


 

Utmärkelser

Forskellige priser og diplomer

Pharma Nords beslut att producera både läkemedel och kosttillskott med läkemedelsstandard och att så långt som möjligt dokumentera effekten av preparaten genom vetenskapliga studier har varit framgångsrikt och har vunnit världsomfattande erkännanden. Under årens lopp har Pharma Nord fått ett antal hedersutmärkelser från både industriella och kommersiella organisationer. Nyligen har Pharma Nord bland annat fått följande utmärkelser:

 • SelenoQ10: Året Hjärteprodukt 2017, Sverige
 • Bio-Melatonine Complex: Best product 2016, Belgien
 • Bio-Quinone Active Q10: Natural Healthcare Community Award 2015, U.K
 • Bio-Chromium: Best product 2015, Belgien
 • Tancare: Best Supplement Beauty Award 2015. Irland
 • Bio-Quinon GOLD: Product of the year 2014, Finland
 • Supplier of the Year 2014: Pharma Nord Finland
 • Bio-Chromium: Best supplement 2014 U.K.
 • Supplier of the year 2014: Pharma Nord Finland
 • Distinguished Activity Award 2014: Pharma Nord Ungarn
 • Bio-Fish Oil: Favourite supplement, 2013 U.K.
 • Supplier of the Year 2012: Pharma Nord Holland
 • Bio-C.L.A.+Green Tea:  Best Slimming Product 2012, Polen
 • Slim Duo: Product of the year 2011, Portugal
 • BioActive Q10: Gold Award, Polen, 2011
 • Bio-C.L.A.+Green Tea:  Best Slimming Product 2011, Polen
 • Bio-Glucosamine Forte: Best Glucosamine 2011, Holland
 • Bio-C.L.A.+Green Tea:  Best Slimming Product 2010, Polen
 • BioActive Q10: Best New Product 2010
 • Primmuno: Most Innovative Product 2009, Belgien
 • Best Release 2009: Pharma Nord Holland
 • Oeuvre Award (Lifetime Achievement Award): 2007, Holland