Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  2013

  Pharma Nords SelenoQ10 är nominerad till guldäpplet i tidningen Hälsa

  Läs mer om produkten

  _________________________________________________________________________

  Svenskar har brist på selen

  Livsmedelsverket (LV) uppskattar på sin hemsida att kvinnor behöver 50 mikrogram selen  dagligen medan män, gravida och ammande behöver 60 mikrogram. Samtidigt skriver LV att den svenska kosten är förhållandevis fattig på selen, eftersom undersökningar visat att den bara ger 30-40 mikrogram selen per dag till vuxna.

  Selen har många viktiga funktioner i kroppen: "Det ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation, samverkar med vitamin E och deltar i immunologiska försvarsmekanismer. Brist på selen  har bland annat satts i samband med hjärtmuskelförändringar" skriver LV.

  Mineralet selens roll för vår hälsa har gång på gång belysts i vetenskapliga studier under de senaste åren, vilket nu börjar återspeglas i flera länders officiella rekommendationer.

  I Danmark har hälsomyndigheterna nyligen utfärdat en rapport, som ligger till grund för de nya danska officiella kostrekommendationerna. I den kan man bland annat läsa att inte heller alla danskar verkar nå ett tillräckligt högt, förebyggande intag av selen.

   


  Källor:
  http://www.slv.se
  Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1

  Dec. 2013
   


  Undvik främmande ämnen i dina kosttillskott

  Det är tryggt att köpa kosttillskott från Pharma Nord. Anledningen är att vi producerar våra tillskott i vår egen fabrik efter farmaceutiska riktlinjer. Detta inkluderar kontroll av att de råvaror vi använder är rena och säkra. Vi kontrollerar också att ingredienserna i de färdiga produkterna finns i rätt mängd. Tack vare vår omfattande egenkontroll och ytterligare kontroll från hälsovårdsmyndigheterna, vilket krävs av en farmaceutisk produktion, kan vi garantera våra kunder att alla våra produkter innehåller exakt vad som deklareras på askarna.

  En produkt framställd som läkemedel kan säljas som kosttillskott men inte vice versa. Pharma Nords produkter säljs i många länder världen över. En produkt som marknadsförs som  läkemedel i ett land marknadsförs kanske som kosttillskott i ett annat. Därför är det faktiskt lättast för oss att producera alla våra produkter enligt farmaceutisk standard, även om det gör produktionen mer kostsam. Detta sätt att producera är också kundens garanti för att inte bli lurad.

  Vad du ser är vad du får
  Kosttillskott bygger på förtroende. Konsumenterna måste ha förtroende för att deras produkt innehåller vad som står på etiketten. Nyttan för konsumenterna av att välja noggrant kontrollerade produkter från Pharma Nord borde vara uppenbar i ljuset av flera fall där det har visats eller funnits anledning att misstänka att kosttillskotten innehöll oreglerade, olagliga och skadliga ämnen.

  _________________________________________________________________________

  Så kan forskare öka livskvaliteten hos äldre

  En studie genomförd av svenska forskare visade att man kan öka livskvaliteten väsentligt hos en grupp äldre, friska människor. KiSel-10 studien utfördes av forskare från Linköpings Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset, och Pharma Nord har levererat preparaten Bio-Qionon Q10 och SelenoPrecise.

  Läs mer i Svenska Dagbladets bilaga, bl.a. en intervju med undersökningens ledare Urban Alehagen, kardiolog och ass. professor och i Expressen HÄLSA 26 augusti 2013.
   

  Nyhetsarkiv