Sök efter

  Sökresultat

  Avsluta

  2010


  Glukosamin fungerar bättre mot smärtor i knäna
  än mot smärtor från ländryggen


  Beroende på skillnader i lederna kan effekten av glukosamin variera mellan olika delar av kroppen. Enligt en studie vid Oslo Universitetssjukhus tycks glukosaminsulfat inte ha någon signifikant effekt på smärtor i ländryggen. Dessa resultat bör dock inte göra dem modfällda som tar glukosamin mot andra former av artros, säger forskningsledaren.

  Fast glukosamin kan vara effektivt mot artros i knän och höfter verkar det inte vara någon idealisk behandlingsmetod mot dylika smärtor från ländryggen, allt enligt en ny vetenskaplig studie. Detta kan bero på att lederna i ryggraden är mindre mobila än lederna i knän och höfter, där frekventa rörelser främjar utbytet av aktiva substanser i ledvätskan.

  ”Resultaten i studien bör inte göra dem modfällda som tar glukosamin mot andra former av artros. Beroende på skillnader i lederna kan glukosamin fungera olika i olika delar av kroppen. Det hjälper antagligen en mängd personer med knäsmärtor”, säger forskningsledaren, Philip Wilkens, Oslo Universitetssjukhus.

  Studien utfördes av ett forskarlag vid Oslo Universitetssjukhus, där 250 patienter med ländryggsmärtor undersöktes; samtliga uppvisade skador i brosket runt ryggraden, ett tecken på artros. Vid artros bryts brosket kring benen ner vid lederna och detta förorsakar svullnader och smärtor samtidigt som rörligheten försämras. Glukosamin har visat sig effektivt i behandlingen av lätt till måttlig artros företrädesvis i knän och höfter.

  Förbättringar i både placebo- och glukosamingrupperna
  Hälften av patienterna i ovan nämnda studie fick en standarddos med glukosaminsulfat (1500 mg per dag) och den andra hälften fick placebo. Ingen grupp fick veta vilken av sorterna de intog. Patienterna tog prepareringarna under sex månader. Både glukosamin och placebo tillhandahölls av Pharma Nord.

  Vid studiens början och efter sex månader fick patienterna fylla i frågeformulär rörande smärtorna. Ytterligare sex månader efter studiens avslutning blev de åter tillfrågade om sina smärtor. Både deltagarna i glukosamingruppen och placebogruppen rapporterade färre problem relaterade till ryggsmärtorna än vad som var fallet vid studiens början.

  Placeboeffekt?
  Det konstaterades ingen skillnad beroende på vilka prepareringar deltagarna använt. Enligt rapporten förbättrades resultaten i placebogruppen lika mycket som de i glukosamingruppen. Rapporten publicerades i the Journal of the American Medical Association. En del av förbättringarna vad gällde smärtor kan ha berott på att patienterna tilläts få annan typ av behandling under studiens genomförande. Övriga förbättringar kunde troligen tillskrivas placeboeffekten, enligt Wilkens.

  Effektivt mot knäsmärtor
  Resultaten bör alltså inte göra patienter med knä- eller höftledssmärtor missmodiga, menar Wilkens, eftersom substansen troligen kan hjälpa många personer med höft- och knäproblem, säger han till Reuters Health.

  Källa: Journal of the American Medical Association, online July 6, 2010.
     Vitamin D i olja har bättre absorption

  Kosttillskott med vitamin D upplöst i olja tas lättare upp av kroppen än tillskott i etanol- eller pulverform, enligt amerikanska forskare. Detta är anledningen till att Pharma Nord använder oljeupplösning i preparatet D-Pearls.

  Allt fler människor tar nu ett dagligt tillskott av vitamin D, en substans som är känd för sitt stora inflytande på vår hälsa. Det kan rekommenderas att ta ett sådant tillskott upplöst i olja, eftersom detta tycks öka absorptionen av vitaminet i kroppen.

  De amerikanska forskarna granskade fyra kliniska studier med olika formuleringar av D-vitamin. Det visade sig att tillskotten med olja som transportör har bättre biotillgänglighet än pulver- och etanolprodukter. Deras forskning är publicerad ahead of print i Molecular Nutrition & Food Research.

  Små kapslar med D-vitamin
  D-Pearls från Pharma Nord innehåller 20 mikrogram biologiskt aktivt vitamin D3 upplöst i kallpressad olivolja och inneslutet i mjuka gelatinkapslar.

  Källa: Molecular Nutrition & Food Research, April 2010.
     Internationella Q10-experter samlades i Belgien

  De senaste rönen inom Q10-forskningen presenterades vid the 6th Conference of the International Coenzyme Q10 Association (ICQA) i Bryssel 27-30 maj 2010. Bland de forskningsområden som rönte störst uppmärksamhet kan nämnas fertilitet, kardiologi, fetma och diabetes typ II.

  Pharma Nord har behållit sin position som Europas marknadsledare inom coenzym Q10. Preparatet Bio-Qinon Q10 har utsetts till officiell referensprodukt av the International Coenzyme Q10 Association (ICQA). Bio-Qinon Q10 försäljs i 45 olika länder runt om i världen. 

  Källa: The 6th Conference of the International Coenzyme Q10 Association, Brussels, Belgium, May 27-30, 2010, Programme and Abstracts.

  Nyhetsarkiv